JOHTOPÄÄTÖKSET: 10 TEESIÄ MODERNILLE OIKEISTOLLE

Kokoomuksen on aika uudistua, eikä uudistustyötä voi tehdä vain päivänpolitiikan kautta. Tarvitsemme pohdittua ja syvällistä keskustelua, jossa katse asetetaan 2030-luvulle ja sen yli.

TEESI 1 / Lue koko luku tästä.


Maltillisten oikeisto- ja vasemmistopuolueiden kannatuslasku ei ole poikkeus, vaan pitkäkestoinen trendi. Sen tunnustaminen on viisauden alku. Eurooppalaisesta vertailusta käy ilmi, että menestyksen reseptiä ei voi monistaa, mutta katastrofin ainekset ovat yhteiset: uudistuskyvyttömyys, panikointi gallup-laskun edessä, aatteellisen perinteen hylkääminen ja populistien pelikirjan kopiointi.

TEESI 2 / Lue koko luku tästä.


Modernin oikeiston tehtävä on tarjota positiivinen, faktoihin perustuva
näkymä tulevaisuudesta, joka on parempi kuin tämä päivä. Tarvitsemme empaattista edistysuskoa, joka luottaa ihmisiin, mutta pitää huolen, että kukaan ei putoa kyydistä.

TEESI 3 / Lue koko luku tästä.


Modernin oikeiston tulee suhtautua työn murrokseen ennakkoluulottomasti. Yhteiskunnan rakenteet, kuten sosiaaliturva, koulutusjärjestelmä ja työelämän lainsäädäntö on uudistettava vastaamaan 2020- ja 2030-luvun haasteisiin.

TEESI 4 / Lue koko luku tästä.


Kasvua luova talouspolitiikka on modernille oikeistolle väline hyvän yhteiskunnan rakentamiseen. Vain työn ja yrittäjyyden kautta rakentuu hyvä yhteiskunta, joka pystyy luomaan mahdollisuuksien tasa-arvoa ja pitämään huolta heikommista.

TEESI 5 / Lue koko luku tästä.


Maltillisen oikeiston on löydettävä ilmastonmuutokseen uskottavat ja konkreettiset ratkaisut, jotka muodostavat kokonaisvaltaisen vastavoiman vasemmistolaiselle ilmastopolitiikalle. Ratkaisujen ytimen muodostaa vakaa usko siihen, että liberaali demokratia ja vastuullinen markkinatalous ovat pitkällä tähtäimellä paras keino myös ilmastonmuutoksen torjumiseen.

TEESI 6 / Lue koko luku tästä.


Modernin oikeiston tavoitteena on Suomi, johon ihmiset haluavat tulla luomaan omaa tulevaisuuttaan työn ja yrittäjyyden kautta. Moderni oikeisto kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia kaikessa päätöksenteossa ja rakentaa avointa yhteiskuntaa, mutta edellyttää Suomeen tulevilta integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

TEESI 7 / Lue koko luku tästä.


2020-luvun tärkeintä poliittista taistelua ei käydä veroasteesta tai julkisen sektorin koosta, vaan edustuksellisen demokratian, oikeusvaltion ja liberaalin kansainvälisen järjestelmän tulevaisuudesta.

TEESI 8 / Lue koko luku tästä.


Liberaalin demokratian ja sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolustaminen oikeiston itseymmärryksen ydintä. Ne puolueet, jotka eivät tätä tee, tulee sulkea keskustaoikeistolaisen kansainvälisen yhteistyön ulkopuolelle.

TEESI 9 / Lue koko luku tästä.


Kokoomuksen tulee aatteellisen keskustelun lisäksi uudistaa määrätietoisesti rakenteitaan ja toimintaansa. Kokoomuksen tulee luoda uusia osallistumisen tapoja, joiden kautta sen tekemään politiikkaan voi vaikuttaa myös ilman puolueen jäsenyyttä. Ensisijaisena tavoitteena ei tarvitse olla nykyisen hylkääminen, vaan nimenomaan uuden luominen.

TEESI 10 / Lue koko luku tästä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: