ESIPUHE

Maltillisen oikeiston on aika uudistua. Tämä kirja on keskustelunavaus siitä, miten maailma tulevaisuudessa makaa ja miten siihen tulisi suhtautua.

Kokoomus päätyi kevään vaalien jälkeen oppositioon. Paikka ei ole puolueelle kovin tuttu, sillä viimeisestä 30 vuodesta se on istunut hallituksessa 26. Politiikan perinteisiin viisauksiin kuuluu, että kun puolue ei ole vallassa, sillä on aikaa uudistua. Tämä tilanne on nyt edes sä myös kokoomuksella.

Tavoitteenamme on näiden noin 240 sivun aikana herättää ajatuksia uudistustyötä varten ja avata keskustelua. Siksi kirjassa käytetään sivuja enemmän siihen, miten asiat mielestämme ovat, eikä yhtä paljon siihen, miten niiden pitäisi olla. Toki esitämme myös ajatuksia siitä, mihin kokoomuksen ja maltillisen oikeiston olisi suunnattava. Nämä konkretisoituvat kirjassa kymmeneksi teesiksi modernille oi keistolle sekä sen poliitikoille ja jäsenille kaikilla toiminnan tasoilla. Toivottavasti käsittelytavan voivat kokea hyödylliseksi myös ne, jotka eivät (vielä) tähän ryhmään kuulu.

Mielestämme kaikessa keskustelussa on syytä ensin asettaa eri käsiteltävät teemat kontekstiinsa ja mittasuhteisiin. Jos niin ei tee, tulee helposti esittäneeksi ratkaisuja, jotka voivat toki toimia johonkin tarkkarajaisesti määriteltyyn ongelmaan, mutta aiheuttavat johdannaisvaikutuksia, joiden hyvinvointi tappiot ovat paljon ratkaisulla saavutettuja hyötyjä suurempia.

Tämä vaara on läsnä oikeastaan kaikkien niiden haasteiden ja kehityskulkujen kohdalla, joita kirjassa käsittelemme. Ilmastonmuutosta, muuttoliikkeiden ja työn murroksen aiheuttamia haasteita tai liberaalidemokratian kohtaamia uhkia ei ratkaista paniikkinappulaa painamalla tai hylkäämällä niitä perusperiaatteita, joiden varaan menestyksemme on Euroopassa ja Suomessa 1900- ja 2000-luvulla rakentunut. Viime vuosien vaalitulosten myötä on selvää, että meidän maltillisessa oikeistossa on oltava parempia, mutta meidän ei tarvitse olla radikaalisti erilaisia.

KIRJAN PERSPEKTIIVI monien ilmiöiden tarkastelussa ei rajoitu vain kotimaan rajojen sisälle, kuten sen ei nykypäivänä pitäisikään rajoittua. Kokoomus on haasteineen ja mahdollisuuksineen osa yleiseurooppalaista puolueperhettä, Euroopan kansanpuoluetta (EPP). EPP:n puitteista kokoomukselle löytyy sekä ideologisesti läheisempiä että kaukaisempia verrokkeja, joiden kokemuksista on mahdollista oppia.

Näitä verrokkeja käsiteltäessä perspektiivi on kuitenkin melko lailla suomalainen. Olemme pyrkineet tekemään pohjatyömme hyvin, mutta meidän analyysimme eri sisarpuolueiden onnistumisten tai epäonnistumisten syistä ovat parhaimmillaankin vaillinaisia, ja lähes aina lainattuja asiantuntijoilta, jotka tuntevat tilannetta meitä paremmin. Toivomme, etteivät kirjassa esittämät tulkintamme tunnu Suomen rajojen ulkopuolella kohtuuttomilta tai virheellisiltä. Kirja julkaistaan samanaikaisesti sekä suomeksi että englanniksi.

Myös monia muita ajattelijoita on lainattu, kiistanalaisiakin. Periaatteenamme on tällöin ollut lainata nimenomaan ajatus, ei koko maailmankuvaa, ja pyrkiä yhdistelemään eri lähteiden ja keskustelun pohjalta kokonaisuus, jonka voimme itse allekirjoittaa. He, joilta on lainattu ideoita tai faktoja kohtuullista enemmän, on mainittu tekstissä, loput taas kirjan viimeisten sivujen lähdeluettelossa. Kirjaa voi olla hieman hankala sijoittaa tyylillisesti mihinkään kategoriaan.

Itse ajattelemme sitä jonkinlaisena tietokirjan, poliittisen pamfletin ja ylipitkän esseen risteytyksenä. Vastuu kirjan mahdollisista fakta- tai ajatusvirheistä on luonnollisesti vain ja ainoastaan omamme.

KIRJAN NIMI lupaa meidän esittävän kymmenen teesiä modernille oikeistolle. Mikä sitten on moderni oikeisto? Se on ajatus sellaisesta keskustaoikeistosta (tai maltillisesta oikeistosta, sillä käytämme näitä
termejä synonyymeinä), joka on uudistunut vastaamaan 2020- ja 2030-luvun haasteisiin. Se on oikeistoa, joka perustaa politiikkansa faktapohjaiseen käsitykseen Suomen, Euroopan ja maailman tilasta ja pyrkii ratkaisemaan sen haasteita, mutta ei propagoimaan maailmanloppua tai tekemään politiikkaa pelon kautta.

Moderni oikeisto on ennen kaikkea määritelmä ja tavoitetaso, jonka pyrimme asettamaan sellaisille keskustaoikeistolaisille kansanpuolueille, jotka eivät ainakaan vaalitulosten perusteella vielä ole löytäneet suuntaansa muuttuvassa maailmassa. Tähän joukkoon kuuluu myös kokoomus.

Määritelmä ei pidä sisällään asemoitumista liberaali-konservatiivi -akselilla. Sen sijaan olemme pyrkineet rakentamaan teesit niin, että ne voisivat yhdistää kaikkia kokoomuslaisia ja muitakin keskustaoikeistolaisesti ajattelevia.

KOSKA KIRJA on tarkoitettu keskustelunavaukseksi, toivomme keskustelun jatkuvan ja kokoomuksen käyttävän oppositiokauden faktapohjaiseen ja monipuoliseen aatteelliseen uudistustyöhön. Jotta onnistuisimme siinä, meidän kaikkien on tulevien vuosien aikana käärittävä hihat ja ryhdyttävä itse uudistamaan sitä osaa kansanliikkeestä, johon kulloisessakin roolissamme pystymme vai kuttamaan. Kenenkään ei ole syytä odotella, että käsky kävisi aina ylhäältäpäin.

Toivottavasti koet saavasi tästä kirjasta ajatuksen aihioita, joita lähdet jalostamaan. Emme suinkaan kuvittele, että tämä kirja olisi täydellinen tai että kaikki viisaus asuisi meissä. Olemme enemmän kuin valmiita paitsi puolustamaan omia tulkintojamme, myös kuulemaan sinun ajatuksiasi siitä, mihin suuntaan kokoomuksen ja koko yleiseurooppalaisen maltillisen oikeiston pitäisi katsoa.

Haluamme kiittää kirjan julkaisevia Wilfried Marten Centre for European Studies -ajatushautomoa ja Ajatuspaja Toivoa yhteistyöstä sekä kirjan aiempia versioita kommentoineita ystäviä, kollegoja ja eri alojen asiantuntijoita. Kiitos myös Kokoomuksen nuorten liitolle, joka on ollut aloitteellinen aatteellisen keskustelun käynnistämisessä ja jonka toiminnan puitteissa tämä kirja on toivottavasti löytämässä mahdollisimman monen nuoren lukijan käsiin.

Raumalla ja Turussa 27.11.2019,
Matias ja Juho

Kokoomuksen on aika uudistua, eikä uudistustyötä voi tehdä vain päivänpolitiikan kautta. Tarvitsemme pohdittua ja syvällistä keskustelua, jossa katse asetetaan 2030-luvulle ja sen yli.

TEESI 1

%d bloggaajaa tykkää tästä: